نقدی بر رفتار ایمان صفا در شب های مافیا:

نقدی بر رفتار ایمان صفا در شب های مافیا:

نقدی بر رفتار ایمان صفا در شب های مافیا:

نقدی بر رفتار ایمان صفا در شب های مافیا:شب های مافیا ابوطالب را می بینم و کلی ایراد و نقد بهش دارم. جز برنامه های است که به نظرم رئالیتی شو نیست و بازخوردهای مثبت و منفی زیادی دارند.ولی تنها انگیزه فعلی برای نوشتن برای شب های مافیا رفتار ایمان صفا در دو برنامه اخیر این سری برنامه ها استرفتار ایمان صفا را اصلا نمی فهمم. رفتاری پرخاشگرانه و گاهی اوقات توهین کننده برای هم بازی ها خودش، برای دوستان و رفیقانش....مافیا یک بازی ساده است برای دورهمی عده ای هنرمند که هدف آن ایجاد سرگرمی برای من بیننده است و اصلا دوست ندارم این رفتارها را شاهد باشم به حکم اینکه بازی بیشتری انجام دادم و با بلدتر است این حق را دارم که فریاد بزنم و رفتارهای به شدت بچه گانه انجام دهم.و جالب اینجاست این رفتارها در مقابل کسی انجام دهد که او را به عرصه تلویزیون کشانده است یعنی منوچهر هادیمن نه این رفتار را متوجه میشم و نه عذرخواهی در ادامه راه و حتی در ابتدا دوره بعد ....منوچهر هادی در برنامه شب های مافیا ایمان صفا را به عنوان مافیا اعلام کرد و همین امر سبب عصبانیت ایمان صفا و صحبت هایی شد که برای همسر یکتا ناصر خوشایند نبود و واکنش او را در برداشت.به همین دلیل منوچهر هادی در پاسخ به ایمان صفا گفت:اصلا قشنگ صحبت نمی کنی، نامحترم بازی می کنی، عشقم عاشقتم می دونی چقدر دوستت دارم اما شهروند با این ادبیات به درد من منوچهر هادی نمی خوره، همه بازی فدای سرت....ایمان صفا نیز بعد از صحبت های منوچهر هادی گفت:اول یه عذرخواهی از منوچهر هادی و یکتا ناصر اینا فقط شوخی های داخل بازیه تو که می دونی من خاک پای توام اینجا هم باید اعلام کنم اولین بار منوچهر هادی من رو جلوی دوربین آورد، ارادت شخصی بنده به شما و خانم ناصر برای هیچکس پنهان نیست

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;